Přednáška "Historické hřbitovy v Salcburku a Mozartova rodina"

19.02.2018 17:00

Na začátku prezentace budou uvedena základní data o smrti Wolfganga Amadea Mozarta ve Vídni a  o dvou místech, která jsou spojována s jeho posmrtnými osudy (hřbitov sv. Marka a Ústřední hřbitov). Dále se posluchači dozvědí, jak se tzv. „Mozartova lebka“ dostala do „Mozartea“ v Salcburku, a jakou roli při tom hrál profesor pražské univerzity Hyrtl. Poté se přesuneme do Salcburku a budeme se věnovat třem hřbitovům, kde leží pochování různí příslušníci Mozartovy rodiny. Prvním z nich je hřbitov sv. Šebestiána v salcburském Starém Městě, kde byl pochován Mozartův otec Leopold (1719 – 1787), jeho babička Anna Maria Walburga roz. Pertlová a neteř Jeannette von Berchtold zu Sonnenberg (1789 – 1805), dcera jeho setry „Nannerl“. V tomto tzv. „Mozartovském hrobě“, který vznikl uměle koncem 19. století, je pochována také Mozartova manželka Konstance (1762 – 1842) a její druhý manžel Georg Nikolaus Nissen (1761 – 1826), dánský diplomat a Mozartův životopisec. Leží zde také Genovefa von Weber (1767 – 1798), matka skladatele, Karla Marii Webera a teta Konstance Mozartové. Bude krátce zmíněn neúspěšný pokus, který měl na základě DNA ženských příbuzných W. A. Mozarta vést k ověření pravosti „Mozartovy lebky“, a důvody neúspěchu. Druhým ze salcburských pohřebišť souvisejících s Mozartovou rodinou, je hřbitov sv. Petra pod pevností Hohensalzburg – nejstarší dosud používaný hřbitov v Salcburku. Zde spočinula u vhodu do katakomb na vlastní přání sestra Wolfganga Amadea Mozarta, Anna Marie, provdaná von Berchtold zu Sonnenberg (1751 – 1829). Vedle ní se nachází místo posledního odpočinku skladatele Michaela Haydna (1737 – 1806), bratra Josepha Haydna. O kus dále leží v arkádové hrobce Ignaz Anton Weiser (1701 – 1785), starosta Salcburku, první Mozartův libretista a dědeček Mozartovy pražské hostitelky na Bertramce, Josefy Duškové. Posledním zmíněným hřbitovem je Komunitní hřbitov, založený v roce 1879 mimo městské centrum. Sem byly přeneseny ostatky dvou Mozartových příbuzných – jeho švagrových Alosie a Sophie, roz. Weberových, spolu s pozůstatky skladatele a dirigenta Aloise Tauxe (1817 – 1861), absolventa pražské konzervatoře a přítele Mozartovy rodiny.

 

Přednáška se uskuteční  v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.