Přednáška Goethovské reminiscence na Malostranském hřbitově

20.05.2019 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Goethovské reminiscence na Malostranském hřbitově, která se uskuteční v pondělí 20. května od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

V roce 2019 uplynulo 270 let od narození „knížete básníků“, Johanna Wolfganga von Goetha (1749 – 1832). Goethe byl jedním z posledních renesančních lidí - zajímala ho nejen literatura, ale také např. hornictví, fyzika, mineralogie, historie (Jenský kodex) a estetika. Čechy navštívil celkem 17krát a strávil zde, počítáno na dny, celkem 3 roky svého života. Miloval zdejší lázně, ve kterých prožil mnoho dnů, ale navštívil také např. Sněžku či Adržbašské skály. Aktivně se zajímal a české země a jejich kulturu, ať již českou či německou, znal Rukopis královédvorský, v jehož pravost věřil. Prahu sice nikdy nenavštívil, ale měl k ní silný „platonický“ vztah. Zajímal se pod vlivem hraběte Šternberka o zdejší nově vzniklé muzeum a měl v Praze mnoho přátel a obdivovatelů. Goethovou poslední korespondentkou byla mladičká Pražanka Leopoldina von Grustner. Na úvod příspěvku bude krátce pojednáno o Goethovu vztahu k Čechám a Praze. Hlavním cílem prezentace bude představit posluchačům osoby z okruhu jeho známých a obdivovatelů, pochovaných na Malostranském hřbitově (např. katolického duchovního a pedagoga Antona Dittricha, či skladatele Jana Václava Tomáška). Krátká zmínka bude věnována kultuře Prahy  předbřeznové doby a tzv. zemskému patriotismu (Landespatriotismus). Byli zde původně pochováni jak novinář Rudolf Glaser, vydavatel časopisu Ost und West, tak i Pavel Alois Klár, vydavatel almanachu Libussa.


Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.