Přednáška František Antonín Linhart Herget (1741-1800) a jeho plán Prahy

14.11.2022 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku o F. A. L. Hergetovi, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu od 17 hodin ve smíchovské pobočce
Městské knihovny v Praze, Nám. 14. října 15, Praha 5.

Přednáška se bude zabývat osobností a dílem Františka Antonína Linharta Hergeta, který byl výraznou postavou technicky orientované
intelektuální elity 2. poloviny 19. století v Čechách. Jako profesor na pražské inženýrské škole vychoval a ovlivnil generace studentů,
podílel na významných stavebních pracích, které zásadním způsobem zasáhly do podoby Prahy (např. oprava Karlova mostu, projekt první
pražské kanalizace, adaptace zrušených klášterů a kostelů), věnoval se však rovněž dalším společenským i podnikatelským aktivitám. V
neposlední řadě byl duchovním otcem unikátního kartografického projektu – podrobného plánu Prahy z roku 1790/1791, na kterém se svými
studenty pracoval řadu let. Plán, který zachycuje Prahu po sloučení pražských měst v roce 1784 a před nástupem industrializace, je uložen
v Archivu hlavního města Prahy. V nedávné době prošel náročným restaurováním a digitalizací a je zpřístupněn veřejnosti v digitální i
knižní podobě.

Přednášet budou Mgr. Jitka Močičková, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd České republiky) a Mgr. Marek Lašťovka (Archiv hl. m. Prahy).

Vstup zdarma a bez rezervace.