Přednáška - Ferdinand V.

05.09.2016 17:00
Přednáška  v Městské knihovně v Praze na Smíchově zaměřená na protagonisty poslední pražské korunovace v roce 1836 a členy dvora excísaře Ferdinanda v Čechách, pohřbené na Malostranském hřbitově.Přednáška je spolu s komentovanou vycházkou po Malostranském hřbitově dne 2.9. ve 15:00 součástí projektu k oslavě 180. výročí poslední pražské korunovace, probíhajícího pod záštitou jeho Eminence Dominika kardinála Duky. Přednášející Gabriela Kalinová, členka výboru Spolku Malostranský hřbitov.