Pocta sv. Janu Nepomuckému - koncert

24.10.2021 18:00
Michaela Katráková - soprán
Martin Bělohlávek - baryton
Ludmila Juránková - varhany
Místo konání: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha-Košíře (Nepomucká ulice)
V roce 2021 uběhne 300 let od blahořečení celosvětově nejznámějšího českého světce, sv. Jana Nepomuckého a zároveň 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt si klade za cíl uctít tato dvě významná výročí a propojit památky i sblížit diváky napříč aktuálními pocity a vyznáním.  Dobrovolné vstupné bude vždy využito na obnovu daných památek a vstupné z finálního koncertu poslouží na zřízení pamětní desky na tzv. Staré rychtě, kde vyhasl život sv. Jana Nepomuckého.
Vstupné dobrovolné na podporu památek.
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, MČ Prahy 5, MČ Prahy 6 a města Nepomuk. Organizuje spolek Pod Zelenou Horou, z. s. ve spolupráci s vlastníky památek a sálů.
Záštitu nad projektem převzali MgA. Hana Třeštíková, radní Hlavního města Prahy a Dr. Václav Liška, předseda Památkové komory ČR.