Po stopách Ludwiga van Beethovena v Praze – 2. díl, Staré Město

06.08.2020 16:30

Při naší minulé vycházce po Malé Straně jsme si připomněli 250. výročí narození jednoho z největších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Připomněli jsme si místo, kde bydlel, jakož i malostranská bydliště jeho pražských přátel. Při navazující vycházce navštívíme Konvikt, kde koncertoval, a připomeneme si jeho vliv na hudební Prahu v 19. století. Zmíníme se o vzniku pražské konzervatoře, nejstarší ve střední Evropě, postoji vedení konzervatoře k Beethovenově hudbě, sporu mezi stoupenci Beethovena a Mozarta, o pražských koncertech Ference Liszta, velkého propagátora Beethovenovy hudby, a o prezentaci Mistrovy hudby ve Stavovském divadle. Navštívíme Staroměstské náměstí a ukážeme si dům, kde bydlel Beethovenův přítel, pražský advokát Jan Nepomuk Kaňka, a palác Goltz-Kinských, sídlo jednoho z nejvýznamnějších Beethovenových podporovatelů, Ferdinanda knížete Kinského. Na závěr zmíníme pro Beethovena poslední, osudový pobytu v Praze v roce 1812, po kterém následovalo napsaní jeho slavného dopisu Nesmrtelné milence.
Průvodkyní bude členka Spolku Malostranský hřbitov Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

Vstup zdarma a bez rezervace.

Prosíme účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-29 na území ČR.