Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice na MH

09.06.2017 17:30
17:30 18:30 Mše svatá »»» »»» Moje Noc
18:30 19:00 1. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Začátek prohlídky je vždy před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:45 19:00 Chorály a fanfáry žesťových nástrojů 
trubka, trombón - fanfáry a chorály »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:30 Koncert duchovní hudby (Trio d archi di Praga) »»» »»» Moje Noc
19:30 19:40 Historie kostela »»» »»» Moje Noc
19:40 20:10 2. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Úvodní slovo bude v kostele, začátek prohlídky je pak před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
20:30 21:30 Hodinka k meditaci - duchovní hudba a Slovo Boží
Pod záštitou sboru vedeným panem Oldřichem Smolou »»»
»»» 

Průvodkyní o hřbitově bude Alena Lehnerová.

 

Informace o kostele:

 Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí z roku 1837.  Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž  horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá  osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit. řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

St
17:30
, celý rok, každý týden