Náhrobek Antoinetty Hartigové v Horních Beřkovicích a rodinná hrobka Hartigů ve Stráži pod Ralskem

18.09.2017 17:00
V rámci cyklu přednášek zaměřených na historické hřbitovy a hrobky v Čechách i v
zahraničí se v září setkáme již po dvanácté. Hlavním tématem bude Hartigovská rodinná
hrobka v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem a kenotaf Antoinetty hraběnky
Hartigové v Horních Beřkovicích.
Zaměříme se přitom na osobnost a společenské aktivity Františka hraběte Hartiga (1758 –
1787)
a zmíníme se přitom i o filosofovi Ignáci Cornovovi (1740 - 1822), který spolu s ním působil
v Královské české společnosti nauk. Exjezuita Ignác Cornova byl pohřben na
Malostranském hřbitově, kde jeho náhrobní deska dodnes představuje jednu z
významných litinových funerálních památek.
Závěrem přednášky posluchače čeká překvapení v podobě četby z Arbesova romaneta
Vymírající hřbitov.
Přednášet bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.