Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

22.05.2022 14:00

V neděli 22. května se na Malostranském hřbitově uskuteční již třináctý ročník obnovených Májových slavností. Pro návštěvníky je od 14 hodin připraven křest nejnovější publikace o významných osobnostech hřbitova, tentokráte zaměřené na významné politiky. Následovat budou komentované vycházky s průvodci vč. návštěvy kostela Nejsvětější Trojice. Pro individuální návštěvníky jsou po dobu konání akce k dispozici informační letáky o historii hřbitova. Kostel Nejsvětější Trojice bude přístupný od 14:30 do 16:30 hod. Vstup na slavnosti je zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Letošní ročník slavností je věnován památce historika a pedagoga Ignáce Cornovy, od jehož úmrtí v červenci uplyne 200 let. Jako člen jezuitského řádu vystudoval teologii v Olomouci, kde se věnoval i klasickým a živým jazykům. Poté působil jako pedagog a následně i profesor všeobecných dějin na pražské univerzitě. Zaměřoval se zejména na historii politickou a právní a na historii umění a kultury. V souladu s osvícenským pojetím historie chápal studium dějin jako pedagogický nástroj k přetváření člověka a společnosti. Roku 1795 se univerzitní kariéry vzdal a působil jako soukromý učenec a vychovatel. Znám je též jako básník a přední člen Svobodných zednářů.

S myšlenkou květnových setkávání k uctění památky obětí napoleonských válek – Májových slavností přišel v roce 1807 malíř a literát Václav František Veleba (1776-1856). Charakter slavností se postupem času měnil ze spíše církevních svátků na světské-měšťanské. Oslavy se staly tradičním pražským svátkem jarní přírody a vzkříšení. V roce 1836 se Maifest začal slavit i na Olšanských hřbitovech, později se rozšířil na téměř všechna pražská pohřebiště.

Akce se koná s laskavou podporou Správy pražských hřbitovů.