Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

26.05.2019 14:00

Program:

14:00 zahájení a hudební program

14:15 komentované vycházky

16:30 komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova