Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

31.05.2014 14:00

V sobotu 31. května se od 14,00 hod. na Malostranském hřbitově uskuteční již šestý ročník Májových slavností. Oslavy budou zahájeny duchovním správcem košířské farnosti Zdeňkem Loheliem Klinderou v kostele Nejsvětější Trojice, následovat bude vystoupení hornového dua posluchaček HAMU Barbory Černé a Daniely Roubíčkové. V jejich podání zazní hudba F. X. Thuriho a M. Wurma. Letošní ročník slavností je věnován poslednímu vládnoucímu pasovskému biskupovi a majiteli košířské usedlosti Cibulka Leopoldu Thun-Hohensteinovi. S jeho životními osudy a historií jeho monumentálního náhrobku návštěvníky seznámí odborní průvodci v rámci komentovaných prohlídek hřbitova.

Díky grantu od MČ Praha 5 vydalo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova v roce 2013 již čtvrtou tematickou publikaci, která je zaměřena na významné osobnosti. Po hudebnících Mozartovy generace, významných osobnostech duchovního světa a heraldických památkách bude návštěvníkům letošních Májových slavností zdarma rozdávána brožura o biskupově náhrobku, který náleží k největším litinovým dílům svého druhu v Evropě.

Hlavními pořadateli Májových slavností jsou Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a Správa pražských hřbitovů. Vstup je zdarma.