Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

08.09.2019 14:00

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. 

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.