Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

05.08.2018 14:00

Vycházka bude zaměřena na obecnou historii hřbitova a jeho nejvýznamnější osobnosti. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Sraz je u vstupu do hřbitova, resp. u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.