Komentovaná vycházka - oslavy korunovace posledního českého krále

02.09.2016 15:00

Komentovaná vycházka po stopách osobností spojených s poslední královskou korunovací a se dvorem Ferdinanda V. Průvodkyní bude Gabriela Kalinová.