Kaple Všech svatých na Pražském hradě a její pohřební krypta

19.06.2017 17:00

Další z přednášek z cyklu o historických hřbitovech a kryptách se opět uskutení v Městské knihovně v Praze na Smíchově (Náměstí 14. října 15, Praha 5). Přednášející: PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu a Mgr. Jan Štěpánek, doktorand Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy

Anotace: Historie kaple Všech svatých na Pražském hradě sahá až do 12. století, kdy byla postavena jako součást románské rezidence českých panovníků. Svou největší slávu zažila za vlády císaře Karla IV., který z ní chtěl vybudovat královskou kapli po vzoru pařížské Sainte Chapelle. Ta byla ovšem těžce poškozena při požáru Pražského hradu v roce 1541 a svou dnešní podobu získala až v roce 1580. Plnohodnotným liturgickým centrem se opět stala roku 1753, kdy se královna Marie Terezie rozhodla vybudovat v jejím sousedství nový ústav šlechtičen. Obě stavby byly propojeny a od roku 1755 se v ní pravidelně konaly nejen mše, ale i slavnostní ceremoniály ústavu. Před náška bude zaměřena na historii tohoto místa a na málo známou skutečnost, že pod kaplí byla vybudována pohřební krypta, do níž byly až do josefínských reforem ukládány zesnulé šlechtičny. Některé zde odpočívají dodnes.