Jan Nepomucký a Malostranský hřbitov

01.07.2017 14:00

Svatojánské muzeum a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov pořádají v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin ve Svatojánském muzeu Nepomuk, Přesanické náměstí 1 přednášku na téma „Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze“. Příspěvek se bude zabývat nejprve místy a osobami, spojenými se životem Jana z Pomuku. Další pozornost bude věnována jeho posmrtným osudům, počátkům jeho kultu, jeho beatifikaci a svatořečení. Součástí prezentace bude krátký přehled kultovních míst u nás, v ostatních evropských zemích i v zámoří. Krátká zmínka bude věnována také hudebnímu doprovodu svatojánských slavností pod Karlovým mostem (Musica Navalis).