Dušičky na Malostranském hřbitově

06.11.2022 14:00

V neděli 6. listopadu jsou pro Vás od 14 hodin připraveny komentované vycházky po hřbitově, včetně návštěvy kostela Nejsvětější Trojice, a také nejnovější publikace zaměřená na zdejší politiky. Vydání knihy bylo financováno MČ Praha 5. 

Individuální návštěvníci mohou k procházce využít informační leták o historii hřbitova.

Od 17 hodin pak v kostele započne varhanní koncert. Bližší informace budou brzy publikovány na našem facebooku a webových stránkách
www.malostranskyhrbitov.cz.

V případě výrazně nepříznivého počasí (podmáčený terén aj.) může být akce zrušena.

Vstup na vycházky i na koncert je zdarma, bez rezervace a bez bariér.