Dušičky na Malostranském hřbitově

14.11.2021 14:00

Na neděli 14. listopadu od 14 hodin jsou pro Vás připraveny komentované vycházky s průvodci. Představíme také nový leták o historii MH, k dispozici budou publikace vydané naším spolkem. Otevřen bude i kostel Nejsvětější Trojice.

Prosíme všechny účastníky akce o dodržování aktuálních platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Děkujeme!

V případě extrémně nepříznivého počasí (silný vítr, podmáčený terén apod.) může být slavnost zrušena.