3. členská schůze Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

06.02.2014 18:00

Předmětem jednání členské schůze bude volba nového Výboru, členů Finanční skupiny, schválení zprávy o činnosti v roce 2014 a také návrh činnosti na rok 2014. Nedílnou součástí akce je i diskuse o dalších aktivitách Sdružené.