Archiv článků

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

24.09.2017 14:00

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově s předsedkyní Spolku Alenou Lehnerovou.

Náhrobek Antoinetty Hartigové v Horních Beřkovicích a rodinná hrobka Hartigů ve Stráži pod Ralskem

18.09.2017 17:00
V rámci cyklu přednášek zaměřených na historické hřbitovy a hrobky v Čechách i v
zahraničí se v září setkáme již po dvanácté. Hlavním tématem bude Hartigovská rodinná
hrobka v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem a kenotaf Antoinetty hraběnky
Hartigové v Horních Beřkovicích.
Zaměříme se přitom na osobnost a společenské aktivity Františka hraběte Hartiga (1758 –
1787)
a zmíníme se přitom i o filosofovi Ignáci Cornovovi (1740 - 1822), který spolu s ním působil
v Královské české společnosti nauk. Exjezuita Ignác Cornova byl pohřben na
Malostranském hřbitově, kde jeho náhrobní deska dodnes představuje jednu z
významných litinových funerálních památek.
Závěrem přednášky posluchače čeká překvapení v podobě četby z Arbesova romaneta
Vymírající hřbitov.
Přednášet bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Komentovaná vycházka - Sousedská slavnost

16.09.2017 14:00

Slavnosti „Zažít město jinak“ už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor mnoha měst. Principem této akce je dát lidem možnost alespoň na jeden den přeměnit své okolí, svoji ulici, dle vlastních představ a své fantazie vytvořit program „své slavnosti“.

Letošní ročník proběhne v sobotu 16. září 2017 a symbolicky ve stejný den od poledne do večera se bude konat i Sousedská sešlost v parku před Komunitním centrem Prádelna v Holečkově ulici, které se bude na akci spolupodílet.

Organizátoři sami zvou těmito slovy: „Lidé, žijící v okolí mají možnost se navzájem potkat a dát do řeči. Zajištěna je hudba, pétanque, možnost grilování, poznávací prohlídky okolí....akce se nese v duchu: Jaké si to uděláme, takové to bude! Vstup volný, vlastní nápady a občerstvení s sebou.“

Podobné akce nabízejí příležitost myslet a jednat kreativně a zároveň propojují různé skupiny lidí při společném vytváření „příběhu“ dané lokality. Zároveň představují současný trend v participaci občanů na věcech veřejných, což má potenciál oslovit i obyvatele, kteří se dosud příliš nezajímají o dění ve svém okolí, a může tak dojít k dalšímu zajímavému, nejen mezigeneračnímu prolnutí.

Spolek Malostranský hřbitov se ke slavnosti připojuje. Od 14 hodin se tak můžete tešit na komentovanou vycházku s Alenou Lehnerovou.

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

13.08.2017 14:00

Srdečně zveme na další komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově. Průvodkyní nám bude členka výboru spolku a autorka rozsáhlé publikace o MH Gabriela Kalinová. Vstup je, jako vždy, zdarma, rezervace netřeba. Těšíme se na Vás!

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

16.07.2017 14:00

S předsedkyní Spolku Malostranský hřbitov Alenou Lehnerovou.

Jan Nepomucký a Malostranský hřbitov

01.07.2017 14:00

Svatojánské muzeum a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov pořádají v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin ve Svatojánském muzeu Nepomuk, Přesanické náměstí 1 přednášku na téma „Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze“. Příspěvek se bude zabývat nejprve místy a osobami, spojenými se životem Jana z Pomuku. Další pozornost bude věnována jeho posmrtným osudům, počátkům jeho kultu, jeho beatifikaci a svatořečení. Součástí prezentace bude krátký přehled kultovních míst u nás, v ostatních evropských zemích i v zámoří. Krátká zmínka bude věnována také hudebnímu doprovodu svatojánských slavností pod Karlovým mostem (Musica Navalis). 

Vzpomínka na Ignáce Cornovu

21.06.2017 17:30

Akce Společnosti Ignáce Borna připomene Ignáce Cornovu (25.7.1740 - 7.7.1822) - předsedu Královské české společnosti nauk,historika a pedagoga. Vystudoval jezuitské gymnázium na Starém Městě, později vstoupil do řádu. Studoval filozofii a teologii v Olomouci, v roce 1770 byl vysvěcen na kněze. Poté působil rok jako kazatel a učitel. Jeho pedagogická činnost vyvrcholila profesurou 
všeobecných dějin na pražské univerzitě. Je známý též jako přední člen Svobodných zednářů. Byl mistrem zednářské lóže „U tří korunovaných hvězd“ a zakladatelem nové lóže „Pravdy a jednoty“. Velmi kladně hodnotil josefínské reformy. O Cornovově náhrobní desce se ve své povídce „Vymírající hřbitov“ zmiňuje Jakub Arbes.

 

 

 

Kaple Všech svatých na Pražském hradě a její pohřební krypta

19.06.2017 17:00

Další z přednášek z cyklu o historických hřbitovech a kryptách se opět uskutení v Městské knihovně v Praze na Smíchově (Náměstí 14. října 15, Praha 5). Přednášející: PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu a Mgr. Jan Štěpánek, doktorand Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy

Anotace: Historie kaple Všech svatých na Pražském hradě sahá až do 12. století, kdy byla postavena jako součást románské rezidence českých panovníků. Svou největší slávu zažila za vlády císaře Karla IV., který z ní chtěl vybudovat královskou kapli po vzoru pařížské Sainte Chapelle. Ta byla ovšem těžce poškozena při požáru Pražského hradu v roce 1541 a svou dnešní podobu získala až v roce 1580. Plnohodnotným liturgickým centrem se opět stala roku 1753, kdy se královna Marie Terezie rozhodla vybudovat v jejím sousedství nový ústav šlechtičen. Obě stavby byly propojeny a od roku 1755 se v ní pravidelně konaly nejen mše, ale i slavnostní ceremoniály ústavu. Před náška bude zaměřena na historii tohoto místa a na málo známou skutečnost, že pod kaplí byla vybudována pohřební krypta, do níž byly až do josefínských reforem ukládány zesnulé šlechtičny. Některé zde odpočívají dodnes.

Komentovaná vycházka po MH

18.06.2017 14:00

Komentovaná vycházka s Alenou Lehnerovou. Můžete se mj. těšit na vyprávění o Svaté holčičce i jejím autorovi Františku Kožíkovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 20 let.

Po karlovarských hřbitovech a po stopách Johanna Wolfganga Goetha (ke 185. výročí jeho úmrtí)

17.06.2017 07:30

Účast na studijním výletu není zpoplatněna, není nutná rezervace. Účastníci si sami hradí dopravu a vstupy.

DOPRAVA:

Odjezd z Prahy: 7:30 hod., autobusové nádraží Praha Florenc, nástupiště č. 2 (Student Agency).

Odjezd z KV: 18:00 hod., autobusové nádraží

Pozor, jízdenky si zajišťuje každý sám, doporučujeme tak s týdenním až 10denním předstihem! Cena jízdenky: 165,- Kč (Student Agency), tam a zpět tedy 330,- Kč.

Příjezd Karlovy Vary: Zastávka Tržnice, 9:45 hod.

Nákup lístků na MHD: jízdenka 18,- Kč, senioři nad 65 let 9,- Kč (potřebujeme celkem dvě).
Odjezd městským autobusem (3,15) od Tržnice do stanice „Národní“.

 

TRASA:

Od stanice „Národní“ kousek pěšky k Městskému hřbitovu (vchod Hřbitovní ulice).

Prohlídka hřbitova – hroby slavných rodáků: hoteliér Pupp, hudebník a skladatel Labitzky, podnikatel Mattoni, první výrobce Becherovky Johann Becher včetně hrobek rodiny Becherů a Mattoni.

 

Pěšky od hřbitova ke kostelu Sv. Ondřeje (cesta z kopce, cca 12 min), prohlídka Mozartova parku (bývalý Ondřejský hřbitov vedle kostela sv. Ondřeje, vyhlídka na Karlovy Vary) s hrobem Mozarta-syna.

 

Odjezd městským autobusem č. 2 ze stanice U jara (u kostela) do stanice Richmond.

Prohlídka města „Po Goethových stopách“ (Schillerův pomník, Goethova stezka, Goethova bysta) s výkladem.

 

Hotel Pupp (historie hotelu, pro hodně movité možnost návštěvy kavárny, káva od 90,- Kč!).
Stará louka se zajímavými bývalými hotely, kavárna Elefant, Dům U tří mouřenínů.

 

Dle časové situace možnost návštěvy nedávno (v březnu) otevřeného Městského muzea zaměřeného na lázeňství, výrobu skla a porcelánu. Vstupné do muzea: 100,- Kč, senioři nad 65 let 60,- Kč, v případě že bude více než 10 osob vstup 75,- Kč.

 

Vřídlo, kolonády, pak odchod z lázeňské zóny přes centrum na autobusové nádraží.

 

 

Důležité: jídlo a pití raději sebou, dopoledne nebude možno nic si dát!

     

Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice na MH

09.06.2017 17:30
17:30 18:30 Mše svatá »»» »»» Moje Noc
18:30 19:00 1. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Začátek prohlídky je vždy před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:45 19:00 Chorály a fanfáry žesťových nástrojů 
trubka, trombón - fanfáry a chorály »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:30 Koncert duchovní hudby (Trio d archi di Praga) »»» »»» Moje Noc
19:30 19:40 Historie kostela »»» »»» Moje Noc
19:40 20:10 2. prohlídka Malostranského hřbitova s průvodcem
Úvodní slovo bude v kostele, začátek prohlídky je pak před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
20:30 21:30 Hodinka k meditaci - duchovní hudba a Slovo Boží
Pod záštitou sboru vedeným panem Oldřichem Smolou »»»
»»» 

Průvodkyní o hřbitově bude Alena Lehnerová.

 

Informace o kostele:

 Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí z roku 1837.  Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž  horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá  osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit. řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

St
17:30
, celý rok, každý týden

 

Pařížský Montmartre, jeho dějiny a jeho historické hřbitovy

29.05.2017 17:00

Cílem přednášky bude přiblížit posluchačům neopakovatelnou atmosféru pařížského Montmartru,  jeho pohnuté dějiny a hlavně jeho význam pro rozvoj výtvarného umění a literatury. Seznámí nás s proslulými zábavními podniky, jako byl Moulin Rouge, Moulin de la Gallette nebo Marmiton Aristida Bruanta a se vznikem pařížského kankánu. Setkáme se tam s Toulouse-Lautrecem, Renoirem a Corotem. Zavede nás do slavného ateliéru, kde Pablo Picasso vytvořil své „Slečny z Avignonu“, a do Renoirovy zahrady v Muzeu Montmartre. Zastavíme se u „Republiky Montmartre“ a občanských iniciativ, které umožnily zachovat tuto krásnou čtvrť. Naše pozornost bude věnována historickým hřbitovům, na nichž nalezla poslední odpočinek většina protagonistů kulturního života na Montmartru – hřbitovu Calvaire, který se nalézá u starobylého kostela St. Pierre, hřbitovu St. Vincent s hrobem malíře Utrilla a největšímu z nich, hřbitovu Montmartre, kde leží český malíř Václav Brožík. Skončíme vzpomínkou na české umělce, kteří působili na Montmartru. 

Přednášející: Ing. Gabriela Kalinová, Spolek Malostranský hřbitov

Místo konání: Pobočka Městské knihovny v Praze na Smíchově

Májové slavnosti

21.05.2017 14:00
Spolek Malostranský hřbitov pořádá v neděli 21. května od 14 hodin další ročník obnovených Májových slavností. Pro návštěvníky je připraven hudební program, komentované vycházky s odbornými průvodci zaměřené na historii Malostranského hřbitova či vzpomínkové setkání u hrobu zakladatele slavností, literáta a malíře Václava Františka Veleby (1776-1856). Na akci bude zdarma k dispozici nejnovější publikace z cyklu o slavných osobnostech pohřbených na MH, tentokráte zaměřená na profesory a pedagogy. Vydání publikace financovala MČ Praha 5. Autorka knihy Kateřina Fuksová k tomuto tématu připravila též komentovanou vycházku. Vstup volný.
Program Májových slavností bude upřesněn v průběhu měsíce května.
Pro návštěvníky je připraven hudební program, komentované vycházky s odbornými průvodci zaměřené na historii Malostranského hřbitova či vzpomínkové setkání u hrobu zakladatele slavností, literáta a malíře Václava Františka Veleby (1776-1856). Na akci bude zdarma k dispozici nejnovější publikace z cyklu o slavných osobnostech pohřbených na MH, tentokráte zaměřená na profesory a pedagogy. Vydání publikace financovala MČ Praha 5. Autorka knihy Kateřina Fuksová k tomuto tématu připravila též komentovanou vycházku. Vstup volný.
Program Májových slavností bude upřesněn v průběhu měsíce května.
 

Přednáška - Buquoyská hrobka v Nových Hradech

10.04.2017 17:00
Další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách, tentokráte na téma Buquoyská hrobka v Nových Hradech. Průvodkyní po výjimečné památce nám bude Alena Lehnerová, předsedkyně našeho spolku.
 

Buquoyská hrobka postavená v letech 1890–1892 v neogotickém stylu se nachází na východním konci hřbitova v Nových Hradech. Byla zbudována podle projektu pražského architekta Josefa Schulze, autora hlavní budovy Národního muzea v Praze. Hrobku nechal vybudovat velkostatkář a politik hrabě Karel Bonaventura Buquoy (1854-1911), jmenovec císařského generála a vítěze na Bílé hoře. Hrobka připomíná Schwarzenberskou hrobku v Třeboni. Má dvě části - kryptu v přízemí a kapli v patře. Nad vchodem do zádušní kaple je umístěna rozměrná pozlacená mozaika zobrazující Pannu Marii podle výtvarné předlohy Maxe Švabinského. V tympanonu portálu v přízemí je umístěn kamenný reliéf s buquoyským erbem neseným párem gryfů a rodovým heslem DIEU ET MON ROI (Bohu a mému králi). Za hrobkou je záhadný náhrobek Gabriely Thun-Hohenstein, rozené hraběnky Longueval-Buquoy a hraběte Josefa Thun-Hohensteina.

 

Vycházka za osobnostmi s dubnovým výročím

02.04.2017 14:00

Srdečně zveme na vycházku věnovanou osobnostem, jejichž výročí si připomínáme v dubnu. Alena Lehnerová nám tak bude vyprávět např. o pasovském biskupu Thun-Hohensteinovi, jehož náhrobek je dominantou Malostranského hřbitova, J. V. Hellichovi, autorovi nejznámějšího portrétu Boženy Němcové, či o Václavu Janu Tomáškovi, význačnému hudebníkovi a pedagogovi mozartovské generace.

Přednáška o historických hřbitovech - Gryspekovská hrobka v Kralovicích

20.03.2017 17:00
Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci se smíchovskou pobočnou Městské knihovny v Praze připravil i na rok 2017 sérii přednášek o historických hřbitovech rozšířenou i o významné samostatné hrobky. Můžete například těšit i na přednášku o kralovické gryspekovské hrobce (20.3. od 17 hodin). Přednášejícím bude místopředseda Spolku Gryspek Tomáš Soukup. Ve své prezentaci nás seznámí s rodem Gryspeků z Gryspachu i jeho nejvýznamnějším představitelem - Floriánem, vysokým státním úředníkem krále Ferdinanda I. Přednáška se zaměří také na kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích a zdejší unikátní hrobku, v níž se zachovaly mumie rodu Gryspeků. Vstup na všechny akce Spolku Malostranský hřbitov jsou zdarma. Těšíme se na Vás!
 

Vycházka po stopách Josefíny Duškové

05.03.2017 14:00
Srdečně zveme na vycházku věnovanou význačné pěvkyni a přítelkyni W.A. Mozarta paní Josefíně Duškové (6.3.1754 - 8.1.1824). Věnovat se budeme také jejímu manželovi, hudebnímu pedagogovi Františku Xaveru Duškovi. Zastavíme se také u hudebníků z mozartovské generace. Průvodkyní nám bude předsedkyně spolku Alena Lehnerová.
 

Komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

19.02.2017 14:00

Spolek Malostranský hřbitov Vás zve na speciální komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která bude zaměřená na pověsti a legendy spojené nejen s touto unikátní památkou, ale také s osobnostmi, které zde nalezly místo svého posledního odpočinku. Představíme Vám legendu o Svaté holčičce i tajemné příběhy spojené s majestátním náhrobkem biskupa Thun-Hohensteina. Dozvíte se též, jakou úlohu hrál sen Václava Pešiny z Čechorodu při dostavbě katerály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a mnohé další zajímavé příběhy spojené s Malostranským hřbitovem.

Dříve nepřístupný hřbitov prošel v roce 2015 rozsáhlou revitalizací, která umožnila jeho opětovné otevření pro veřejnost.

Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

17.02.2017 15:00

Průvodkyní bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., autorka rozsáhlé publikace o Malostranském hřbitově a členka výboru Spolku Malostranský hřbitov. Vycházka je součástí akce Dny Prahy 5.

Vstup zdarma. 

Přednáška o historických hřbitovech - Karlovy Vary

06.02.2017 17:00

Další z cyklu přednášek o historických hřbitovech nás zavede na hřbitov sv. Ondřeje v Karlových Varech. Průvodkyní nám bude Gabriela Kalinová.

Vycházka za hudebníky Mozartovy generace

28.01.2017 14:00
Vycházka nás tentokráte zavede do Prahy v době Wolfganga Amadea Mozarta. Poznáme jeho přátele manžele Duškovi, i hudebníky, které inspiroval (J. N. Vitásek, V. Tomášek atd.). Průvodkyní bude osoba nezasvěcenější, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.
 

Betlémské světlo na Malostranském hřbitově

17.12.2016 13:00

V sobotu 17. prosince budou skauti rozvážet po celé naší republice betlémské světlo (více zde: www.betlemskesvetlo.cz/

 
). Svou svíčku si můžete dojít připálit nejen na vybraná nádraží, ale také na Malostranský hřbitov! Betlémské světlo zde bude hořet u náhrobku Svaté holčičky, a to taktéž v sobotu 17. 12. mezi 13 a 14 hodinou. Strážkyní plamínku je předsedkyně našeho spolku Alena Lehnerová (poznávací znamení: růžová šála). Těšíme se na Vás!

 

 

 

Přednáška o historických hřbitovech - Norimberk

12.12.2016 17:00

Další z cyklu přednášek se opět uskuteční v knihovně na Smíchově. Na úvod krátké seznámení s historií a významem města Norimberka v kontextu jubilejního roku Karla IV. Seznámení se vznikem a umělecko-historickým významem hřbitova sv. Jana (pohřebiště městského patriciátu) a hřbitova sv. Rocha (pohřebiště příslušníků řemeslnických cechů) a s osobnostmi na nich pohřbenými. Na hřbitově sv. Jana je to slavný malíř Albrecht Dürer (1471-1528), jehož Růžencovou slavnost můžeme obdivovat v Národní galerii v Praze, na hřbitově sv. Rocha významný barokní skladatel Johann Pachelbel (1653-1706). Hřbitov sv. Jana byl v roce 2013 zvolen nejkrásnějším hřbitovem Německa.
K navození vánoční nálady povídání o slavném norimberském vánočním trhu a na něm zastoupených typických produktech. 

Vycházka za pověstmi a legendami Malostranského hřbitova

11.12.2016 14:00

Zveme Vás na speciální předvánoční vycházku po Malostranském hřbitově, která bude zaměřená na pověsti a legendy spojené nejen s touto unikátní památkou, ale také s osobnostmi, které zde nalezly místo svého posledního odpočinku.

Konec výstavy o historii Malostranského hřbitova v Portheimce

27.11.2016 18:00

Výstava potrvá od 24. října do 27. listopadu.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

25.11.2016 15:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově. Průvodkyní bude Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé monografie Malostranský hřbitov: historie a současnost. Vstup je zdarma.

Promítání unikátního filmu o Malostranském hřbitově vč. besedy s kameramanem

24.11.2016 17:00

Srdečně zveme na promítání unikátního absolventského filmu z 50. let, který pojednává o Malostranském hřbitově. Promítání i beseda s kameramanem Františkem Němcem se uskuteční v Galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5.

Přednáška restaurátora Petra Bény o jeho práci na Malostranském hřbitově

23.11.2016 17:00

Ve středu 23. 11. od 17 hodin v Galerii Portheimka představí restaurátor Petr Béna svou činnost na Malostranském hřbitově.

 

Přednáška o historických hřbitovech - Hořín a Třebechovice pod Orebem

21.11.2016 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech, která se opět uskuteční v pobočce městské knihovny na Smíchově. Seznámení s historickým hřbitovem v Hoříně, kde se nachází hřbitovní kaplí rodiny Lobkoviců z roku 1826 a kolem ní pohřebiště mělnické větve rodiny Lobkoviců. Hořín byl rovněž rodištěm dvou významných skladatelů: Jana Nepomuka Augustina Vitáska (1770-1839), skladatele a virtuóza, ctitele Mozartova a spoluzakladatele Mozartova památníku v Klementinu a Václava Josefa Rosenkranze (17971861), místního učitele a českého obrozeneckého skladatele. Oba odpočívají na Malostranském hřbitově. Po stopách Vitáskova přítele a dalšího Mozartova obdivovatele  Jana Theobalda Helda (1770-1851), významného českého lékaře, děkana lékařské fakulty a rektora pražské univerzity, ale také skladatele a virtuóza na španělskou kytaru, jsme se vydali do jeho rodiště, Třebechovic pod Orebem (odtud jeho pseudonym Orebský). Helda připomíná nejen jeho pomník v Třebechovicích, ale také historický román F.L.Věk od Aloise Jiráska a stejnojmenný televizní seriál..

Přednáška Jany Bělové o funerální litině

09.11.2016 17:00

Na středu 9. 11. od 17 hodin je v Galerii Portheimka připravena přednáška odbornice na funerální litinu a spoluautorky publikace "Malostranský hřbitov: historie a současnost" Jany Bělové.

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

06.11.2016 14:00

Komentovaná vycházka je doprovodným programem k výstavě Malostranský hřbitov:příběh zapomenuté památky. Vstup zdarma.

Dušičky na Malostranském hřbitově

30.10.2016 14:00

Program:

14:00    Zahájení

14:15   Zahájení komentovaných vycházek s průvodci

15:30    Zazimování růže u zakladatele Májových slavností J. Veleby a první překvapení pro návštěvníky 

15:45    Čtení z knihy Františka Kožíka "Svatá holčička" (u náhrobku sv. holčičky)

16:40     Dušičková vycházka za svitu svíček a druhé překvapení pro návštěvníky

17:40    Konec akce

18:00    Uzavření hřbitova

Přednáška o historických hřbitovech v Drážďanech

03.10.2016 17:00

Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze na Smíchově si Vás dovolují pozvat na přednášku Gabriely Kalinové o historických hřbitovech v Drážďanech.Vstup je zdarma.

Předdušičková komentovaná vycházka

30.09.2016 16:00

Zveme na další komentovanou vycházku Spolku Malostranský hřbitov.

Komentovaná vycházka s překvapením

13.09.2016 16:00

Spolek Malostranský hřbitov připravil další komentovanou vycházku po hřbitově.

Přednáška - Ferdinand V.

05.09.2016 17:00
Přednáška  v Městské knihovně v Praze na Smíchově zaměřená na protagonisty poslední pražské korunovace v roce 1836 a členy dvora excísaře Ferdinanda v Čechách, pohřbené na Malostranském hřbitově.Přednáška je spolu s komentovanou vycházkou po Malostranském hřbitově dne 2.9. ve 15:00 součástí projektu k oslavě 180. výročí poslední pražské korunovace, probíhajícího pod záštitou jeho Eminence Dominika kardinála Duky. Přednášející Gabriela Kalinová, členka výboru Spolku Malostranský hřbitov.
 

 

Komentovaná vycházka - oslavy korunovace posledního českého krále

02.09.2016 15:00

Komentovaná vycházka po stopách osobností spojených s poslední královskou korunovací a se dvorem Ferdinanda V. Průvodkyní bude Gabriela Kalinová.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

20.08.2016 14:00

Průvodkyní bude opět Alena Lehnerová. Vstup je zdarma.

Tajemné noční čtení - Mozart v Praze

19.08.2016 19:30

Další tajemné noční čtení je věnováno W. A. Mozartovi v Praze. Předčítáno bude ze stejnojmenné knihy Karla Kovala.

Vycházka do kláštera boromejek v Řepích

13.08.2016 14:00

Naší exkursi začneme prohlídkou kostela Svaté rodiny - součásti kláštera boromejek. Kostel byl původně opatřen pouze jednoduchou výmalbou, ve 30. letech 20. století se však sestry boromejky obrátily na emauzské benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. Po prohlédnutí fresek se krátce seznámíme s historií řádu boromejek, které do Prahy přivedl P. Heřman Dichtl, pohřbený původně na Malostranském hřbitově.

Z kláštera boromejek se vydáme k románskému kostelu sv. Martina ze 2. poloviny 12. století s pozdějšími přestavbami a barokní úpravou. Okolo kostela byly v 60. letech minulého století odkryty hromadné hroby padlých z bitvy na Bílé Hoře.

Posledním zajímavým místem, které si prohlédneme, bude Řepský hřbitov, založený jako náhrada za zrušený hřbitov u kostela svatého Martina. Hřbitov sestává ze čtyř samostatných částí: hlavního hřbitova, urnového háje, vězeňského hřbitova a řádového hřbitova boromejek. Pro nás nejzajímavější částí řipského hřbitova bude řádový hřbitov boromejek, založený v roce 1884 po zrušení Malostranského hřbitova. Sestry boromejky, pohřbené původně na tomto hřbitově, byly později ve dvou vlnách exhumovány a převezeny do Řep. Na řádový hřbitov byly převezeny také ostatky P. Hermanna Dichtla (1802-1870), zpovědníka císaře Ferdinanda I.(V.) a významné osobnosti duchovního života v Čechách. 

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

30.07.2016 14:00

Zveme Vás na komentovanou vycházku vedenou předsedkyní našeho spolku, Alenou Lehnerovou. Vstup zdarma.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

17.07.2016 14:00

Spolek Malostranský hřbitov pro Vás také připravil komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 17. 7. od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová!

Tajemné noční čtení - Jaroslav Seifert

15.07.2016 20:00

V pátek 15. 7. se od 20 hodin uskuteční další tajemné noční čtení na Malostranském hřbitově, které se tentokráte zaměří na osobnost Jaroslava Seiferta a jeho vztah k Malostranskému hřbitovu.

Slavnostni otevreni hrbitova

18.06.2016 14:00
Slavnostni otevreni hrbitova se uskutecni spolecne se VII.rocnikem Majovych slavnosti od 14 do 17 hodin. 

Přednáška z cyklu Historické hřbitovy - hřbitov sv. Mikuláše v Plzni

06.06.2016 17:00

Další z cyklu přednášek nás zavede na hřbitov sv. Mikuláše v Plzni. Akce proběhne v prostorách pobočky Městské knihovny na Smíchově.

Přednáška z cyklu Historické hřbitovy - Lužice

02.05.2016 17:00

Za zajímavými historickými hřbitovy se v zahajovacím dílu našeho cyklu „Historické hřbitovy“ vydáme do země, která je nám jazykem i kulturou velice blízká - do Lužice.Lužické země (Horní i Dolní Lužice) byly od doby Jana Lucemburského a Karla IV. až do tzv. Pražského míru v roce 1635 součástí zemí Koruny české (s výjimkou krátkého období, kdy obě Lužice držel protivník a zároveň zeť českého krále Jiřího z Poděbrad, Matyáš Korvín). Blízké vztahy mezi našimi zeměmi přetrvávaly i tehdy, když byla Lužice na základě ustanovení Vídeňského kongresu po napoleonských válkách rozdělena mezi Sasko a Prusko. Kulturní vztahy mezi Lužicí a Prahou nám v Praze připomíná dodnes stojící  a potřebám Hórníkowy knihovny a Společnosti přátel Lužice sloužící Lužický seminář na Malé Straně.


S dějinami a kulturou Lužických Srbů, na které jsme v posledních letech poněkud pozapomněli, a s jejich odvěkým vztahem k Čechám nás seznámí osoby nejpovolanější – Radek Čermák, překladatel a autor četných článků a přednášek a Lukáš Novosad, bohemista, překladatel z lužické srbštiny a editor různých sborníků, např. „Praha a Lužičtí Srbové“, 2004, oba členové Společnosti přátel Lužice.

Několik informací o historických hřbitovech v Horní Lužici přednese Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov, která nás zároveň seznámí se zajímavým objevem na Malostranském hřbitově z roku 2014.

Přednáška se uskuteční v prostorách pobočky Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5.
 

Cyklus Historické hřbitovy - Lužice

02.05.2016 17:00

Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Praze na Smíchově připravily na letošní rok sérii přednášek zaměřenou na historické hřbitovy v Čechách i v zahraničí. První se uskuteční v pondělí 2. května od 17 hodin v prostorách knihovny na nám. 14. října 15, Praha 5.

Za zajímavými historickými hřbitovy se v zahajovacím dílu našeho cyklu „Historické hřbitovy“ vydáme do země, která je nám jazykem i kulturou velice blízká – do Lužice. Lužické země (Horní i Dolní Lužice) byly od doby Jana Lucemburského a Karla IV. až do tzv. Pražského míru v roce 1635 součástí zemí Koruny české (s výjimkou krátkého období, kdy obě Lužice držel protivník a zároveň zeť českého krále Jiřího z Poděbrad, Matyáš Korvín). Blízké vztahy mezi našimi zeměmi přetrvávaly i tehdy, když byla Lužice na základě ustanovení Vídeňského kongresu po napoleonských válkách rozdělena mezi Sasko a Prusko. Kulturní vztahy mezi Lužicí a Prahou nám v Praze připomíná dodnes stojící  a potřebám Hórníkowy knihovny a Společnosti přátel Lužice sloužící Lužický seminář na Malé Straně.

S dějinami a kulturou Lužických Srbů, na které jsme v posledních letech poněkud pozapomněli, a s jejich odvěkým vztahem k Čechám nás seznámí osoby nejpovolanější – Radek Čermák, překladatel a autor četných článků a přednášek a Lukáš Novosad, bohemista, překladatel z lužické srbštiny a editor různých sborníků, např. „Praha a Lužičtí Srbové“, 2004, oba členové Společnosti přátel Lužice.

Několik informací o historických hřbitovech v Horní Lužici přednese Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov, která nás zároveň seznámí se zajímavým objevem na Malostranském hřbitově z roku 2014.


 

Křest publikace Podnikatelé a živnostníci

23.02.2016 17:00

Zveme Vás na slavnostní křest publikace Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově, který se uskuteční v městské knihovně na Smíchově.

Křest publikace Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově

23.02.2016 17:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na slavnostní křest nové publikace "Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově", který se uskuteční v úterý 23. února od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15. Křest knihy je spojen s přednáškou autorky Gabriely Kalinové. Vydání knihy financovala MČ Praha 5. Děkujeme městské knihovně za možnost bezplatného užití přednáškového sálu.

Výstava Mozartovi přátelé na Malostranském hřbitově

18.01.2016 18:00

Výstava v KC Prádelna v Holečkově ulici představí pražský hudební život za dob Mozartových.

1 | 2 | 3 >>