Heraldické památky Malostranského hřbitova

25.03.2013 18:00

V rámci Hovorů o Praze pořádaných společně s Klubem Za starou Prahu zveme na přednášku Gabriely Kalinové: "Heraldické památky Malostranského hřbitova", která je věnována Mojmíru Chromému a Vladimíru Pouzarovi.
Koná se v Národním technickém muzeu v bývalém kinosále.

Vstup volný.

Kalendář akcí

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

16.07.2017 14:00
S předsedkyní Spolku Malostranský hřbitov Alenou Lehnerovou.

Jan Nepomucký a Malostranský hřbitov

01.07.2017 14:00
Svatojánské muzeum a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov pořádají v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin ve Svatojánském muzeu Nepomuk, Přesanické náměstí 1 přednášku na téma „Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze“....

Vzpomínka na Ignáce Cornovu

21.06.2017 17:30
Akce Společnosti Ignáce Borna připomene Ignáce Cornovu (25.7.1740 - 7.7.1822) - předsedu Královské české společnosti nauk,historika a pedagoga. Vystudoval jezuitské gymnázium na Starém Městě, později vstoupil do řádu. Studoval filozofii a teologii v Olomouci, v roce 1770 byl vysvěcen na kněze....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Přednáška připomněla osobnosti spojené s Janem Nepomuckým

Přednášku, která se konala od 14:00 v Arciděkanství Nepomuk, připravila předsedkyně Spolku Alena Lehnerová (hudební část) a členka výboru Gabriela Kalinová (prezentace, textová a obrazová část). Po biografické části a výčtu nejznámějších míst svatojánského kultu v Praze a zahraničí se přednáška zaměřila na významné osobnosti, spojené jak se svatojánským kultem, tak i s Malostranským hřbitovem v Praze. Jako příklad je možno uvést architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, pohřbeného druhotně na již neznámém místě na hřbitově (kostely sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a na Skalce na Novém Městě), malíře Václava Markovkého (výzdoba ke 100. výročí svatořečení Jana Nepomuckého), uměleckého historika a etnografa Václava Velebu (popis sochy sv. Jana na Karlově mostě a jeho hrobu ve Sv. Vítě), malíře Josefa Václava Hellicha (obraz v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku), spisovatele a překladatele Aloise Václava Svobodu (autora vícejazyčných textů ke 100. jubileu svatořečení Jana Nepomuckého). Na hudebním doprovodu této slavnosti se podíleli skladatelé Václav Jan Tomášek a Jan Nepomuk Augustin Vitásek. Největší pozornost pak byla věnována dějinám Dědictví svatojánského, jehož cílem bylo vydávání českých knih s náboženskou tématikou, cenově přístupných široké veřejnosti. Tři první ředitelé Dědictví (Václav Michal Pešina z Čechorodu, kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta, Inocenc Antonín Frencl, ředitel Akademického gymnázia, a Vincenc Bradáč, rovněž kanovník metropolitní kapituly a skladatel a editor církevních písní jako Svatováclavský kancionál) byli pochováni na Malostranském hřbitově. Hrob Václava Pěšiny z Čechorodu zdobí krásný náhrobek sochaře Emanuela Maxe, který je také autorem náhrobku zakladatele Dědictví svatojánského, Antonína Hanikýře, na zrušeném hřbitově v Táboře. Pro hudební doprovod vybrala Alena Lehnerová skladby, které nám připomněly slavnou „muziku na šífích“ - svatojánskou lodní hudbu a její skladatele, otce (Šimona) a syna (Františka Xavera) Brixi. Návštěvníci přednášky pak byli pozváni na komentovanou prohlídku Malostranského hřbitova.    


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>