Kontakt

Adresa

Spolek Malostranský hřbitov

Švédská 1090/33

150 00  Praha 5

IČO: 22846999

 

Kontakt na předsedkyni

Alena Lehnerová

tel.: +420 722 200 908

mail: alena.lehnerova@centrum.cz

Facebook

https://www.facebook.com/MalostranskyHrbitov


 

 

Výbor sdružení

Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku. Mail:alena.lehnerova@centrum.cz Mobil: +420 722 200 908 Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování. Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti. Vyřizuje administrativní...

Marta Jiroudková - místopředsedkyně Spolku. Kontakt: mobil: +420 606 494 322; mail: m.jiroudkova@gmail.com Zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti, v takovém případě má veškerá práva a povinnosti jež náleží předsedkyni. V nepřítomnosti předsedkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny. Za...

Gabriela Kalinová - členka výboru. Kontakt: mobil: +420 739 936 938; mail: praguidolm@seznam.cz Věnuje se publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu. Zajišťuje komunikaci se zahraničními partnery a spolupráci na mezinárodních akcích. Spolupracuje s podobnými sdruženími, spolky,...

Kateřina Fuksová - členka výboru. Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com Organizuje kulturní akce. Zajišťuje konání Slavností Jakuba Arbesa. Věnuje se publikační činnosti.    

Jitka Závěrková - členka výboru. Řeší finanční otázky spojené s provozem Spolku. Zodpovídá za účetnictví a pokladnu Spolku.